Huurverhoging - Makelaar in Amsterdam

Huurverhoging

Vanaf 1 juli kunnen de huurprijzen weer worden aangepast. Jouw verhuurder dient voor 30 april dit kenbaar aan je te maken. Hieronder kan je lezen waar je rekening mee moet houden.

Sociale huurwoning
Wanneer jouw inkomen niet meer dan € 43.574,- bedraagt in 2018, dan mag jouw huur met maximaal 5,1% verhoogd worden. Dit geldt eveneens bij een huishouden die meer dan uit 3 personen bestaat of wanneer een huurder de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het gaat hierbij om de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,6% en 2,5% procespunt.

Wanneer het inkomen meer dan € 43.574,- bedraagt, dan geldt er een maximale huurverhoging van 6,6% en dient jouw verhuurder een verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat jouw inkomen in het jaar 2018 hoger was. Voor kamers, woonwagenstandplaats en woonwagens geldt er een maximale huurverhoging van 4,1%.

Vrije-sectorwoningen
Voor het huren in de vrije-sector geldt er geen maximale huurverhogingspercentage, tenzij daar iets over is opgenomen in het huurcontract. Bij het aangaan van de huurovereenkomst staat er in het contract welke soort huurverhoging er jaarlijks wordt doorgevoerd. De verhuurder deelt jou slechts mee dat er een huuraanpassing plaatsvindt. De jaarlijkse huurverhoging staat dan al vast. Mocht er een indexeringsclausule op basis van de consumentenprijsindex van het CBS zijn opgenomen, dan kun je zelf een berekening maken en zo verifiëren of de huuraanpassing rechtmatig is doorgevoerd. Zo niet, dan dient de verhuurder een nieuwe huurcontract aan te bieden met daarin de nieuwe huurprijs.

Blijf op de hoogte

Wil je op hoogte blijven van het laatste nieuws van de Amsterdamse woningmarkt, handige tips en tricks én het nieuwe aanbod? Vul dan je gegevens in.

Neem contact met ons op

Heb je vragen of wil je graag een afspraak maken, neem dan contact met ons op. Wil je graag op de hoogte zijn van het laatste nieuws, stuur ons dan je gegevens!

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoonsgegevens volgens onze privacyverklaring
Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp