fbpx

Vanaf 1 juli kunnen de huurprijzen weer worden aangepast. Jouw verhuurder dient voor 30 april dit kenbaar aan je te maken. Hieronder kan je lezen waar je rekening mee moet houden.

Sociale huurwoning
Wanneer jouw inkomen niet meer dan € 43.574,- bedraagt in 2018, dan mag jouw huur met maximaal 5,1% verhoogd worden. Dit geldt eveneens bij een huishouden die meer dan uit 3 personen bestaat of wanneer een huurder de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het gaat hierbij om de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,6% en 2,5% procespunt.

Wanneer het inkomen meer dan € 43.574,- bedraagt, dan geldt er een maximale huurverhoging van 6,6% en dient jouw verhuurder een verklaring bij te voegen waaruit blijkt dat jouw inkomen in het jaar 2018 hoger was. Voor kamers, woonwagenstandplaats en woonwagens geldt er een maximale huurverhoging van 4,1%.

Vrije-sectorwoningen
Voor het huren in de vrije-sector geldt er geen maximale huurverhogingspercentage, tenzij daar iets over is opgenomen in het huurcontract. Bij het aangaan van de huurovereenkomst staat er in het contract welke soort huurverhoging er jaarlijks wordt doorgevoerd. De verhuurder deelt jou slechts mee dat er een huuraanpassing plaatsvindt. De jaarlijkse huurverhoging staat dan al vast. Mocht er een indexeringsclausule op basis van de consumentenprijsindex van het CBS zijn opgenomen, dan kun je zelf een berekening maken en zo verifiëren of de huuraanpassing rechtmatig is doorgevoerd. Zo niet, dan dient de verhuurder een nieuwe huurcontract aan te bieden met daarin de nieuwe huurprijs.